Projektet

Vi kör projekten via Lean Startup principer. Den första prototypen är klar och testad. För närvarande håller vi på att bygga MVP som ska testas så fort den är klar.

Projektplan

Nedan visas den preliminära tidplanen för projektet till lansering av elbåten Freepower Solar Boat på marknaden. Notera att förändringar kan ske.

Användarcentrerad design

Utvecklingen av elbåten Freepower Solar Boat görs via Lean Startup principer. I korthet betyder det att vi bygger en prototyp (MVP, minimum viable product), testar den på verkliga användare och lär oss av deras erfarenheter vad som ska förändras.

 

Resultatet är en båt som är användbar för användaren som klarar att lösa deras utmaningar när de är ute till sjöss – vare sig man seglar för nöje eller sitt bröd.

Foton, videos och skisser

Ett urval av foton, videos och skisser från arbete med MVP och MVP2 på elbåten Freepower® Solar Boat.

Martin tillsammans med Annelie Pompe  testkör Freepower® prototype utanför Stora Oset, Öckerö, Sverige. 

Fotograf: Paul Hultsbo

Davids examensarbete

Under 4 månaders tid under 2019 har David Ahlbäck, som studerar energiingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad, utfört sitt examensarbete på Freepower-projektet med titeln ”Konceptanalys och driftfallsoptimering av Freepower Solar Boat”.

Huvudfokus var teknisk optimering och användbarhet från slutanvändarens perspektiv. Metoden som användes var att försöka utreda hur man kan maximera nyttjandegraden av systemet med avsikt på batteriets laddningsgrad över året och samtidigt maximera distans och fart.

Intresserad av resultatet? Rapporten kan laddas ner via länken nedan.

Martin tillsammans med David Ahlbäck som gjorde sitt examensarbete om driftfallsoptimering av Freepower®