Vår stora vision

Varför behövs denna båt? Det är ganska enkelt. Mindre CO2 och minskad fattigdom. Och frihet att åka var du vill.

Freepower Solar Boat lanseras först på den skandinaviska marknaden. Men för att göra verklig nytta med CO2 och fattigdom så är vår vision att utveckla en version av Freepower som passar de som har behov av en båt som används dagligen till att försörja sig med. Den kommer att bli finansierad genom mikrolån så att man istället för att köpa fossilt bränsle varje dag betalar tillbaka på mikrolånet via en app.

Resultatet är mer pengar över till båtägaren och mindre CO2 i atmosfären! Ett steg närmare en lösning på fattigdom och räddning av planeten.
Lokala fiskare brevid sina fiskebåtar i Beruwala fiskehamn, Sri Lanka.

Problemet idag

Global uppvärmning

Småskaligt fiske står globalt för 350 miljon ton CO2/år.

 

Fritidsbåtar i Skandinavien står för 450 000 ton CO2/år.

Fattigdom

Bränslekostnaden är ett stort problem för fattiga fiskare i botten på den

ekonomiska pyramiden

Marina livet dör ut

Lokala marina arter i känsliga vikar är hotade av giftiga emissioner

Korallreven bleknar och dör vid förhöjning av vattentemperaturen

Freepower® bidrar med en lösning

Freepower® Solar Boat är 100% självförsörjd på energi från solen. Det bidrar till att:

Reducera global uppvärmning

Genom minskade växthusgaser

Minskad fattigdom

Sparar pengar åt fattiga fiskare

Marina livsmiljön förbättras

Reduktion av fossila avgaser i vattnet

Marknadsvalidering

Mål

7 av 17 hållbarhetsmål i FN Agenda 2030

Målgrupp

Fiskare, försäljare och andra som erbjuder lokal transport på sjön och som lever i botten på den ekonomiska pyramiden

Målgrupp

Marknaden är enorm och de använder båtarna varje dag mest för försörjning. Det betyder att de miljömässiga och ekonomiska vinningarna maximeras. Som bonus får de elektricitet som

kan användas till att ladda telefoner och annan elektronisk utrustning.

Fiske

Fattiga fiskare som äger sin egen båt idag men spenderar en tredjedel av inkomsten på bränsle. Han försörjer sin familj genom fisket. Samhället han tillhör är beroende av bra fångst, så många människor i hans närhet är beroende av hans uppoffring att få fisk.

 

Fiskaren är ute 6 dagar i veckan så hans klimatavtryck är stort. 

Bränslet i många länder är importerat och har skapat ett rejält CO2-avtryck redan före det används som bränsle i båtar. Importerat bränsle har ett högt och varierande pris som gör att det är svårt att budgetera kostnader för det. 

 

Ett vanligt problem är att fångsten varierar mycket från en tur till en annan. För fiskaren betyder det att de ibland går ut o fiskar utan att få någon fångst men de måste fortfarande betala bränsle. Med Freepower kan de återvända fångstlös utan att betala bränsle!

 

Försäljning

En person som säljer och byter varor via floder och kanaler i byar eller på landet men tycker det är krångligt att tanka upp och släpa runt på bensindunkar varje dag. Ljudet är störande eftersom hen har problem att kommunicera med kunderna på land. När motorn går sönder eller behöver service blir hen beroende av andra för att få den lagad.

En solcellsbåt löser alla dessa problem och dessutom har ström att driva t.ex. belysning så att hen kan lysa upp varorna i båten vilket möjliggör försäljning även nattetid.

 

Transport

Städer eller byar som erbjuder transport av varor eller människor via lokala vattenvägar och som vill skydda miljön och spara pengar. Egenföretagare som vill starta vattentaxi men som tycker det är för dyrt eller svårt att få tag i bränsle beroende på begränsad tillgång eller långa avstånd. Godstransporter i miljöskyddade vatten där fossila motorer är förbjudna.

Marknadsplan

Lokala förhandlare

Hållbar marknad via inkluderad affärsmodell

Mikrolån

Finansierad till köparen via mikrolån

Förskottsbetalade dagsturer

Små återkommande betalningar

Program för Batteriåtervinning

Långsiktiga kundforhållande

 BJURTECH AS  

Bjellandveien 13
3172 Vear, Tønsberg 
Norway

+ 47 412 777 01 
martin@bjurtech.com

Org.nr 824 352 232

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - Vit Circle

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

2020 © Bjurtech AS  |  Freepower namn och Freepower logo är skyddat varumärke   |  Alla rättigheter Bjurtech AS